Ale jak to dělají, že nás stále klamou??

Jak je vůbec možné, že tyto informace nejsou veřejně známy?

Jaký je způsob tohoto klamu? Přece nejsme padlí na hlavu, aby nám tolik dílků mozaiky zůstalo skryto!!

Tak tedy krok za krokem….. Sundáme růžové brýle.

Psal jsem o teorii lži, a dříve než budu pokračovat , vysvětlím proč……

Použiji vysvětlení z jedné z knih ze série Zvonící cedry Ruska.

Představte si že je nás na světě jen několik a dostali jsme úkol… například nějaký složitý výpočet. Já znám vzorce a postupy výpočtu..a dopočítám se výsledku o týden dříve než Vy.

Jaký je můj náskok?? No pokud budete uvažovat jako dosud…. pak týden.

Já ale říkám, že století a možná tisíciletí…. Jak je to možné?? Jednoduše….

Ihned, jakmile znám výsledek se za Vámi zastavím, a vyptám se jak Vám to jde….a jen tak

prohlásím… Nač bych počítal, když Vy to uděláte? …. tímto Vám seberu pocit konkurence…

a navedu řeč jak bych ten úkol řešil, jenže se trošku zcestným řešením, tu a tam poskytnu další zdánlivý návrh a vyvolám poradu, kde ostatním schválím a pochválím jejich bystrost na cestě, kterou jsem jim taky podsunul,,, a začne boj o pravdu. Před poradou jim jen položím otázku: Tak kdo má pravdu?? Ty nebo ON??? a na poradě budu mlčet a jen poslouchat… 

Co vznikne??? Boj o pravdu o EGO, a celý výpočet bude odsunut na druhou kolej…. a tak postupně, krok za krokem aniž by to kdo věděl, se místo počítání začnou bavit dohady a pokud budu chtít i přípravou války….. 

A zmatu kompletně pojmy: a to vidíme dnes na každém kroku:

Příklady jsou zase všude kolem, 

Pravda a Láska zvítězí …. a za tím je největší lumpárna novodobých dějin…je potřeba tomu dát hezké jméno. Tak  třeba, největší krádež nazvu privatizací a co na tom, že výsledkem prodeje hospodářství je dluh každého občana??

Pak největší otroctví nazvu svobodou! Máte možnost volit svého otrokáře…svobodně?

 

Že ne??? Tak pojďme do plných!!!

Země svobody! USA. Kolik presidentů v Historii USA Bylo zvoleno na základě svobodného výběru občanů??? 

ANI JEDEN!!!!!!! 

Všichni presidenti USA měli jednoho společného předka!!! Všichni!!! 

Výzkumníci jako David Icke, Michael Tsarion a Fritz Springmeier spolu s nadacemi, jako je New England Historical Society genealogie, Burkes,Piso s dalšími zdokumentovaly  královské prezidentské pokrevní příbuznosti. A zjistili, že všech 44 prezidentů sdílí spřízněnost, patřící do stejného  původu,který je  často nazýván „13. Illuminati rodokmen, Merovingian linka a / nebo Windsor-Bush rodokmen“.

D. Trump a Hillary Clintonová mají společného předka, Johna Gaunta, 14 -tého století.

 Gaunt, který byl 1  Vévoda z Lancasteru, byl syn krále Edwarda III. D Trump je potomek  Mary Anne Macleod,  17 -tého praděda, John Beauforta. Hillary Clinton je spojena prostřednictvím svého otce a rodiny Rodham,  17tou prababičku Joan Beaufort , Oba kandidáti jsou v  19ém pokolení bratranci. Takže příbuzní.

Vévoda z Lancasteru měl několik manželek ale jeho prvorozený syn byl král Jindřich IV.

Ilumináti jsou mazaní, ale  svět  nyní začíná vidět, jak skvělou  šachovou partii hrají ….

Mají vždy!!! opakuji vždy kandidáty na obou stranách. Nezáleží na tom, kdo zvítězí, jeden z nich bude vykonávat svou agendu. Tak co …už jste se probrali??? 

Ano Hillary a Donald jsou příbuzní a stejně to bylo vždy!!!!   Vy si vážně myslíte, že máte nějakou možnost volit???  Jak se hezky družně bavili, u chlebodárce:

Ano u zástupce této okultní sekty která se pojmenovala církev svatá…. ano v sekci konspirátor jsem ne náhodou dal podobné foto : 

Ano zástupce této sekty se klaní Rotschildům..

So thoughts are Welcome. Pope Francis kissing the hands of "Henry Kissinger and Rothschild.Video Copyright NibiruGroup.org

Zveřejnil(a) Nibiru Group dne 2. červen 2017

 

 

 Loni jsem v článku „Náš nový svět“ popisoval moje vnímání stvořitele po osobním setkání. Tehdy jsem vše psal jen na základě vnitřních jistot…úryvek:

Co by nám řekl stvořitel???

„Nikdy by všem neodpovídal!
Protože jako rodič mluví s každým dítětem přímo i on vždy mluví k jednotlivým svým dětem. Nemohu říct co by řekl všem, protože pro každé jeho milované dítě má takový druh komunikace, který odpovídá zkušenostem jeho výtvoru.
Mohu se pokusit povědět, co by řekl, kdyby mluvil se mnou.“

Řekl by asi toto:

„Nevidíš jakou kreaturu ze mne udělali?
Cožpak je možné velebit boha a zároveň ničit jeho výtvory?
Chtěl bys aby Tvé dítě bylo nedokonalé, a pak ho poslal do života, kde ho budeš omezovat, drtit a ničit, vytvoříš z něj robota se slibem, že pak, jednou mu otevřeš nějaký ráj??
Sám přemýšlej co bys jako rodič přál svým dětem, a jak bys jim pomáhal.
Po tom zahodíš všechny BOŽSKÉ knihy, kde Ti tzv. Boží vyslanci, říkají jak Tě uvrhnu do pekla a straší Tě Ďáblem.
Cožpak nevidíš, že kdyby ďábel existoval, pak by se nejlépe schoval ve Vašich chrámech, nechal se uctívat, překroutil by pravdu, zotročil by Vás, vytvořil kult bohatství, donutil Vás jako zhypnotizované dělat rituály, ve kterých se jako obracíte na mne, při tom se obracíte k těmto Vyslancům?
Také by ďábel vytvořil několik druhů uctívání falešného boha a znepřátelil je tak, aby ve vzájemných válkách vytvářeli peklo. A neděje se to? Myslíš že to je má vůle?
Myslíš že bys chtěl po svých milovaných dětech aby se jednou hlavou otočeni určitým směrem podruhé dvěma prsty ve speciálním postoji, hlavou nebo třeba zadkem bijícím o chrám k Tobě modlili mumlajíce slova, jejichž smysl nechápou a sami nevědí co chtějí?
Opravdu si myslíš, že jsem takový psychopat?“

Ale také věty o tom, že Stvořitel bude následovat naše touhy:

“ Kdy si uvědomíte že vše je pro Vás plně připraveno?
Chceš li krásné poznat, musíš uvnitř sebe stejné vlastnit!
A uvěřili jste že jste otroci, malí, nic nedokážete, tím jste uvnitř sebe vytvořili jen malost, neschopnost, podřízenost,a tisíce dalších omezení.
Odevzdáváte svoji podstatu do rukou jiných.
A znovu Ti říkám!:
Máš v sobě všechny mé touhy, všechny mé energije jsem v Tobě spojil, máš celou moji sílu.
Jsi nekonečný a věčný.
Vše jsem Ti dal, a vše v budoucnu také dám.
Beze zbytku, nic si nenechám.
Jen Tě prosím, objev v sobě vše krásné, vlastni to, a naplň svůj život, tím nejkrásnějším co si dokážeš představit. Proměň vše krásné ve svoji pravdu.
Budu stát vždy za Tebou, a tak jako vždy stojím , pomohu Ti uvádět Tvé pravdy, Tvé touhy do života.
Nikdy je nebudu soudit, nikdy nebudu proti tobě stát a bránit Ti, ať jsou Tvé touhy proměněné ve skutky jakékoli.“

A pak při sbírání materiálů pro tento web :

Teď když mi někdo dá jakoukoli reakci, která se opírá o Bibli, nebo jinou Svatou knihu,

vím,  že je to práce jednoho autora… geniálního, ale jednoho.Proč modlitby končí slovem Amen??? V tom je tolik okultismu, že se mi o tom ani nechce mluvit.

 

 

Pro zájemce kteří si dají čas…

 

A jak se čte takový kód?? Je to složité, ale dnes už jsou na to programy..

.. jen Bible se přepisovala tak, že je vše ztraceno??

Představte si inteligenci pisatele, pak není divu, že si s námi dělá co chce.

Vraťme se k politice.

A u nás?? : Všichni jsou z jednoho hnízda: Prognostický ústav!

Vytvořili si opozici, a raději hned několik, pak se střídali u kormidla, a když to nešlo jinak vymysleli senát, a pak Opoziční smlouvu!!!! No a teď se Dlouhý vrátí do politiky, po svém působení a dobrém proškolení u Goldman Sachs! Bývalý ministr privatizace!!!!

To hnízdo založil Andropov..ano ten který jmenoval Gorbačova!!!!

Opravdu věříte, že oni někdy vedli souboje?? Lidi, kteří seděli v jedné budově?

Copak nevidíte jak se matou pojmy?? Nevyhráli, tak rychle vytvořili senát a pak opoziční smlouvu, Rovnoměrně obsadili tzv. levici- ČSSD, pak střed ODA no a pravici ODS. Parta z jednoho hnízda!!!! 

Myslíte si že žijeme v České Republice???

Ano ve všem jen ne v Republice!!! Republika je jiné státní zřízení!!!  

Formy státu…

Ale ať je to jak chce, stejně si myslím, že Zeman je nejlepší president a prostě nevidím žádného kandidáta na post presidenta, který by jen trošku chápal Globální politiku jak on.

Budu li chtít oblbnou masy….. Jak to udělám?? 
Jak jim to podsunu??? Tak jak nám to dělají tisíciletí…… 

Potřebuji přesvědčit lidi aby byli poslušní…. jak je oblbnu??? Přijdu a řeknu: Já mám v rukou slovo Boží a on říká, že se  mu máte klanět?? Možná, ale minulost ukázala, že tohle bylo málo efektivní….. seženu si spolehlivé a oddané sluhy…. přijdu za prvním prosťáčkem, který umí aspoň trochu číst….. a oslovím ho: Proroci a poslové přinášejí zvěst, že Tys vyvolený Bohem, Ty jsi Boží posel, ten jenž bude nejlépe sloužit Bohu a Ty jsi svatý….. 

Nikdo neodpoví, : Kecáš vole, já jsem debil, který sotva umí číst…..

Posla vyškolím, a pošlu jej do cizích krajin, ale nedám mu armádu… už několikrát jsem od cizí armády dostal nakopáno… zase mu dám dary…… 

Posel přijde a osloví nějakého z nižší šlechty: Ty velký Pane, Tobě přinášíme dary, proroci nám zvěstovali zprávu o Tvé velikosti… a zahrnou ho dary, dají mu na hlavu korunu a budou se mu klanět.

Okolní šlechta se bude se smíchem dívat na divadlo, ale co , je to neohrožuje a ten malý šlechtic jim nepřekáží… no a dary budou přibývat, a z malého šlechtice, už nebude malý, ale větší a bude vědět, že když se odvrátí od poslů, bude konec darům, tak bude poslušně vykonávat mou vůli . Do několika let bude jeho panství jen vzkvétat.. Bůh dokázal, že pán je vyvolený.. a lidé se budou taky poslušně klanět, za ty prachy…. no a jednoho dne budeme mít i armádu, dobře živenou, a placenou a půjdeme se podívat do okolních panství… v Rusku se tomuto říkalo  Pokřtění Rusi… asi 15 milionů mrtvých a opravdu pořádné zúročení mých investic……

Jak donutím lidi pracovat a jak je zotročím??? 

Vyhlásím šestidenní pracovní týden!!! a nakopou mne tak, že na to budu dlouho vzpomínat!

Tak jinak: Písmo … Šest dní pracovati budeš……. a přikážu den volna!!!  Pod trestem!

Výsledek bude stejný.

Jak ale dostanu všechny na nižší úroveň??? Jak docílím toho aby zhloupli??? 

Maso zpomaluje myšlení a brání v uvědomění.. lidé kdysi jedli jen to co jim příroda včetně zvířat odevzdaly dobrovolně… mléko vajíčka, kecy o lovcích mamutů můžou říkat jen profesoři neznající botulin …. Rodina prostě mamuta nesežere a udit by se neměl kdo naučit protože by všichni zemřeli….

Tak jak je naučím jíst maso??? Písmo svaté… No přece, zakážu některé druhy mas… ostatní můžete….. 

Použiji Telegonii a zavedu právo první noci…..důsledky ??? Myslíte si že  nevěděli co to je Telegonie??? 

Jsou tisíce a tisíce příkladů…. sami je objevíte…. už víte jak….