Videa Svobodný vysílač Poděbrady

Na stránkách dochází k doplnění podle odezvy posluchačů, ale pro pohodlí jsou zde videa s obrázky doplněnými do právě popisovaného….. 

 

Tentokrát bez videa…. a před odmlkou….